Βar ceiling lights

lamp with metal pipe and three lamp
Κανένα σετ εικόνων
Κανένα σετ εικόνων
Description

 

Dimensions : 175 cm width

Materials: Pipe fittings: Paint: anthracite metallic varnish